Book 2005 
Trafford Publishing - Bloomington, Indiana, USA.
CLIMATE CHANGE & NAVAL WAR
A Scientific Assessment
     ONLINE - HEREINDEX to book:  www-seaclimate.com

Recent Posts: 

Recent
posts
below


XXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text in     English     German     French

Morskie farmy wiatrowe i łagodne zimy.
Publikacja o żegludze morskiej, rybołóstwie i farmach wiatrowych, itp.
22. lutego 2015

In PDF
 

Efekt odwrócenia

Tegoroczna zima  2014/15 jest w zasadzie żadną w Europie Pólnocnej (zdj. 1-2). Może to antrpogenne aktywności przybrzeżne nad Morzem Pólnocnym i Bałtyckim odpowiadają za to? Przypuszczalnie tak! Jeśli ktoś miesza ciepłą kawę, jednocześnie ją chłodzi. Końcem sierpnia obszary morskie osiągnęły swoje maksymalne wartości temperatury. Tysiące śrub okrętowych mieszają morza na głębokość do 15 m. Na Morzu Północnym i Bałtyckim ciągle porusza się kilkadziesiąt tysięcy obiektów napędzanych silnikami. Tysiące farm wiatrowych osadzonych na dnie morza tworzą barierę dla prądów morskich i poruszają wielkie obszary wodne. (Zdj. 3-8) Następstwa są podobne do mieszania gorącej zupy. Ciepła woda zostaje wyparta na powierzchnię i oddaje ciepło do atmosfery. Powietrze jest ciepłe, a zimy łagodniejsze. Niestety nie zostaje to nagłośnione ani uwzględnione przez badaczy klimatu ani urzędy, wydające pozwolenia na instalację farm wiatrowych.

 

 

 

 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

 

 

 

 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8


W okresie zimowyn największe ocieplenie

Punkt wyjściowy do badań jest jednoznaczny. W Europie średnia temperatura wzrosła w ostatnim stuleciu o 0,9 °C.W ostatnich 30 latach trend jest o 0,41 °C na dekadę wyższy niż średnio o + 0,17 °C, przy czym ocieplenie była najmocniejsze w Europie Centralnej i Północnej. Temperatury zimowe wzrastały szybciej niż letnie (BACC); (Ref.).        
         To samo dotyczy temperatur wody Morza Północnego, które rosły szybciej niż inne (patrz wypowiedź
Alfred Wegner Institut 2012. W roku 2014 stwierdzono średnią temperaturę 11,4°C, co stanowi najwyższą średnią od czasów pomiarów i jest wyższa o 1,5°C od średniej-patrz: das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie im Februar 2015 („Schiff & Hafen, 2015, S. 56).

 

 

 

 

 

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

 

Podobne dane dotyczą Morza Bałtyckiego. Ociepliło sie ono w ciągu dekady o 0,03°C niż inne morza. W ciągu 20. Wieku Morze Bałtyckie ociepliło się o 0,85 °C (BACC); (Ref.). Miało to oczywiście ogromny wpływ na temperatury powietrza-patrz doniesienia Spiegla z przed kilku lat:

„….temperatury Morza Bałtyckiego wzrosły w o 0,1 stopnia więcej niż na pozostałych terenach …. Ocieplenie powietrza w okolicach Morza Bałtyckiego o 1 stopień było o 0,7 większym niż na terenach południowych.“ Różnicę pomiedzy częścią pólnocną Morza Bałtyckiego a terenami południowymi można wytłumaczyć faktem, iż część południowa jest bardiej spłaszczona,i jest mniej wody do zatrzymania ciepła w lecie i oddawania ciepła w zimie. (Zdj. 9-13)

Ponadprecietne ocieplenie wody i powietrza jest ewidentne. Mało przekonujacym jest wskazanie jako przyczyny zmian klimatycznych. Jak globalne ocieplenie klimatu wpływa na wyższe ocieplenie w regionie? Wręcz przeciwnie. Pytanie powinno brzmieć: jak bardzo nadmorskie farmy wiatrowe i żegluga pczyczyniły się do globalnego ocieplenia?

Więcej ciepła do wewnątrz, więcej ciepła na zewnątrz.

Ja ważnym jest ilość wody pokazuje przykład z Morza Bałtyckiego. Średni wrost temperatury w okolicy Gotland od 1993 wynosi prawie 6°C a w okolicy Bornholm prawie 8°C (Ref.). Średnia głebokość Morza Bałtyckiego to 52m  (Marza Północnego 94m) i jest na południu mniejsza niż w północnej części Morza Bałtyckiego. Wpływ na różnicę dwustopniową może mieć większy ruch statków. Wg HELCOM na Morzu Bałtyckim stale kursuje ok. 2000 wielkich statków. Praktycznie oznacza to, że w/w armada miesza taflę Morza Bałtyckiego do 10m i więcej jeden raz w ciagu 2 tygodni.. To ma większy wpływ w południowej części Morza Bałtyckiego, co wyjaśnia wyższy wzrost temperatury. Istotnym jest fakt, że w roku 1900 dane porównawcze dot. obu rejonów: Gotland i Bornholm, wynosiły 4 stopnie.   

 

 

 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

 Ponieważ człowiek w ciągu roku porusza wody Morza Północnego i Bałtyckiego, to w sezonie letnim więcej ciepła wędruje do głębszych sfer mórz, a w sezonie zimowym to ciepła wedruje z wnętrza na powierzchnię. Tam ciepło dostaje się do powietrza, aż do nadejścia oblodzenia. Ten proceder trwa od połowy września do końca marca.  Ten stan ma również odniesienie do Morza Północnego. Morze Północne ma 2 ray wiekszy wolumen wody, a otrzymuje ponadto ciepłe masy wód z Pólnocnego Atlantyku. Ma również wyższy wskaźnik zasolenia niż Morze Bałtyckie. Zamarznięcie Morza Północnego jest więc o wiele mniejsze i rzadsze..

Mała i duża prognoza pogody w dniu 22. Lutego 2015
 aż po Chicago?

Europa nie jest całym światem. Ale Europa Zachodnia jest terenem napływu mas powietrznych z zachodu na wschód.  Atlantyckie obszary niskiego ciśnienia kieują sie na wschód (zdj. 17), chyba że zimne powietrze z wysokim ciśnieniem postawi opór. Mają wtedy miejsce w Europie zimy, o których się mówi. Dzieje sie tak wtedy, gdy Morze Północne i Bałtyckie nie pomagają pogodzie atlantyckiej, ponieważ oddaja za mało ciepła lub są po prostu zmrożone. Tej zimy również zimna zima z Syberii trzyma się od Europy z daleka. (Zdj. 14-16)
     Im mocniej pogoda atlantycka określa warunki pogodowa aż po Ural, tym dalej zostanie przesuniete polarno-syberyskie zimno i chłód na wschód.
Jest to widoczne wyłącznie na Alasce, w Kanadzie i w USA. Na tych terenach jest ekstremalnie zimno i równiez w nastepnym tygodniu (22/02 bis 03/02/2015) temepratury mogą siegać do -20 stopni. (Zdj.18-19).  
   
Mozliwe, że do tak srogiej zimy w USA przyczyniaja się ciepłe: Morze Północne i Bałtyckie. Mino, że może jest to mały wpływ, nie mona go lekceważyć i o nim zapominać.

 

 

 

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

 

Streszczenie

Fakty sa jednoznaczne. Globalne zmiany klimatu nie powodują specjalnie wrostów temperatur w Europie Północnej, na morzu Północnym czy Bałtyckim. O wiele bardziej wpływ na to ma działanie człowieka na morzu, struktura zasolenia w warstwach wody od kilku centymetrów do 10 metrów i więcej. Znacznie cieplejsze zimy w Europie są tego następstwem.

Autor: Dr. Arnd Bernaerts, Hamburg, Februar 2015
In PDF


Online English: http://climate-ocean.com/2015/K.html
Online Deutsch: http://seatraining.net/e/4_7.html

BACK to TOP


    HOME

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOlder Contribution xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D-Day in June 1944 followed by worst summer storm,
which m
eteorology did not expected, reckon, or is able to explain!
First posted : http://climate-ocean.com/2013/7_4.html , April 2010 
Revised and posted here: 17. June 2013 (co_7-4)
 

Continue reading→→→

 

Cold spring 2013 in NW-Europe will last through May.
The Atlantic & North Sea factor. 
Posted: 2. May 2013 (co_8-4):  
Continue reading  →→→  


'Urgent' need to see if Arctic affects UK extreme cold? No!
MetOffice should investigate the impact of human activities in the North- and Baltic Sea !

Posted: 11. April 2013 (co 9-4)  
Continue reading →→→  

More:
The cold March 2013 and any anthropogenic contribution
needs to be investigated and explained!
 Further posts at: Home http://climate-ocean.com/ (see below)
Material on winter 2012/13 and discussion
HERE  

 

 

Terms & Conditions

            

   

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Recent posts  

17.Juni 2013; D-Day in June 1944 followed by worst summer storm, which meteorology did not expected, reckon, or is able to explain!  (co_7-4)
14. June 2013: Met Office brainstorms UK bad weather, titles THE GUARDIAN – 13. June - (ocl_7-9)

02 May: Cold spring 2013 in NW-Europe will last through May. (co_8-4)

23. April 2013: Met-Off loose talk on cold March 2013? North and Baltic Sea should not be ignored! (ocl_9-8)

11. April 2013: 'Urgent' need to see if Arctic affects UK extreme cold? No! MetOffice should investigate the impact of human activities in the North- and Baltic Sea ! (co_9-4) 

04 April 2013: Did the cold March 2013 came from Siberia ?  A not well founded claim! 

29 March 2012: Cold March 2013 in company with March 1942 & 1917 (co 10-2)   

26. March 2013; March 2013 snow in the UK and the North Sea . Did human activities contributed? (ocl 10_2)

21 March 2013; Cold March 2013 in UK and North Europe science should be able to explain! (ocl_10-3)  

20 March 13:
Mark Maslin and Patrick Austin on: “Uncertainty: Climate models at their limit?” Do they understand too little from climate to discuss the matter sufficiently?

1st Feb.13: Hamburger cold record on 13 January 1940  has an anthropogenic cause!  (co-11-9 )

19 January 2013: Northern Europe 's bulwark against Asian cold from 19-31. January 2013 (co-12-8)

14. January 2013: North- and Baltic Sea influence Europe ’s winter 2012/2013 until now. --left-- (COL-12-6)

07. Jan. 2013: Record cold in Poland ! Minus 41°C on 11th Jan.1940 in Siedlce! (OCL-12-7)

23. Dec. 2012 + Update 17/01:  Had the Battle of Stalingrad been hampered by unusual low temperatures in December 1942? (OCL-12-8 

December 15, 2012: The impact of shipping on ocean and global warming (COL-12-9)

Dec. 09. 2012 (+ updates):  Are we heading to severe   Baltic Sea ice conditions by 30th December 2012? (2007seatraining)

December 2012:
Roger Pielke Sr. and Climate Definition - A field of jargon words and misuse of definitions – (whatisclimate)

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main Sites on Climate Change during World Wars
Book 2012: http://www.seaclimate.com/
Home: http://www.ocean-climate-law.com/
Home: http://www.oceanclimate.de/
Arctic Warming 1919 – A World War I Issue
Books: http://www.arctic-heats-up.com/
Home: http://www.arctic-warming.com/
Books 2005/06
Book 2005: http://climate-ocean.com/book%202012/index.html
Ditto (short version): http://www.warchangesclimate.com
 Booklet 2006: http://www.1ocean-1climate.com/
Booklet in Russian 2006: http://www.1okeah-1klimat.com
 
Brief
contributions
http://www.2007seatraining.de/
http://www.whatisclimate.com/


Reference SEA-LAW (UNCLOS) links :
http://www.bernaerts-sealaw.com , http://www.bernaerts-guide.de
http://www.bernaerts-guide-russian.de ,http://www.bernaerts-unclos.de
Material in German

Book: http://www.seatraining.de/
Home:  http://www.ozeanklima.de/
Miscellaneous
http://www.1ocean-1system.de/ , http://www.seatraining.net ,